SPÔSOB PRÁCE.

Pred začatím práce potrebujeme od Vás objednávku, po prvej konzultácii a vzájomnej dohode spíšeme zmluvu o diele.

Pre vypracovanie projektu je potrebné dodať pôdorys pozemku so situovaním rodinného domu resp. budovy s vyznačenou mierkou a severkou.

Po konzultácii a obhliadke lokality, na základe Vašich predstáv a požiadaviek vypracujeme návrh - buď štúdiu - priestorové riešenie, alebo kompletný projekt - zeleň s plánom výsadby, terénne úpravy, vodné prvky, súčasťou môže byť riešenie drobnej architektúry, umeleckých doplnkov, osvetlenia.

Projekt sadovníckych úprav obsahuje:
  • pôdorys - celkovú situáciu s plánom výsadby
  • rozpočet prác a rastlín
ďalej sú možné
  • rezy
  • detaily
  • vizualizácie (pohľady, perspektívy, axonometria)
Cena projektu závisí od rozlohy a celkového riešenia danej plochy.
Cena realizácie sa odvíja od náročnosti celkového riešenia a od použitého stavebného a rastlinného materiálu. Pre vypočítanie seriózneho rozpočtu je nevyhnutný hotový vypracovaný projekt.
web design: ZooMweb
záhrady, záhrada, zeleň, zelen, architektura, zahrada, architektúra, zahradna architektura, zahradni architekti, krajina, krajinna architektura, krajinni architekti, projekty, design, interiér